Polskie Dokumenty Dyplomatyczne
  • e-Księgarnia
  • Dołącz do nas na Facebook
  • Dołącz do nas na Twitter

Od 2005 roku Polski Instytut Spraw Międzynarodowych publikuje dokumenty źródłowe dotyczące historii polskiej polityki zagranicznej w latach 1918–1989. Archiwalia publikowane są w kolejnych tomach serii wydawniczej Polskie Dokumenty Dyplomatyczne. Seria PDD, w ramach której ukazało się dotychczas 24  tomy, stanowi polski odpowiednik takich zagranicznych edycji jak Foreign Relations of the United StatesDocuments Diplomatiques FrançaisDocuments on British Foreign Policy czy Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland.      

Zgodnie z założeniami opracowanymi przez Komitet Redakcyjny jednocześnie publikowane są dokumenty z okresu II Rzeczypospolitej i Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Władze RP na emigracji będą w centrum zainteresowania redaktorów do 5 lipca 1945 r., po tej dacie – dokumenty wytworzone przez władze urzędujące w Warszawie. Podstawową rolę odgrywają źródła wytworzone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ważne są także dokumenty pochodzące z Rady Ministrów i jej kancelarii, korespondencja z ministerstwami, a po 1945 r. – akta partyjne (przede wszystkim z zasobu KC PZPR). 

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne to źródła pisane dotyczące stosunków Polski z zagranicą wytworzone przez polskie organy władzy, instytucje publiczne, prasę, partie polityczne i inne organizacje społeczne, jak również dokumenty przechowywane w zespołach archiwalnych tych podmiotów. 

Każdy z tomów obejmuje z reguły jeden rok kalendarzowy (wyjątki stanowią tomy za lata 1919, 1939 i 1945) i zawiera dokumenty dotyczące polskiej polityki zagranicznej w danym roku. Dokumenty składające się na każdy z tomów ułożone są w porządku chronologicznym i – w możliwie pełny sposób – ilustrują całokształt polskiej polityki zagranicznej. Każdy tom poprzedzony jest wstępem autorstwa właściwego redaktora i zaopatrzony w indeks osobowy oraz rzeczowy. 

Dodatkowo w 2009 roku opublikowany został tom Polish Documents on Foreign Policy. 24 October 1938 – 30 September 1939 zawierający przetłumaczone na język angielski najistotniejsze dokumenty ilustrujące działania polskich dyplomatów zarówno w okresie poprzedzającym wybuch II wojny światowej jak i działania podejmowane w pierwszym miesiącu po rozpoczęciu wojny.

 


Komitet Redakcyjny

Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego

dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

Wiceprzewodniczący Komitetu Redakcyjnego 
i redaktor naczelny

prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej

Członkowie zwyczajni

prof. dr hab. Jerzy W. Borejsza
dr hab. Bogdan Grzeloński
dr Sławomir Dębski
dr. hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska
dr Magdalena Hułas
prof. dr hab. Marek Kornat
prof. dr hab. Maciej Koźmiński
dr hab. Andrzej Kunert
prof. dr hab. Zbigniew Landau
dr hab. Paweł Machcewicz
dr hab. Piotr M. Majewski
prof. dr hab. Andrzej Paczkowski
prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld
prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz
dr hab. Ryszard Stemplowski
prof. dr hab. Jacek Tebinka
prof. dr hab. Mariusz Wołos
dr hab. Stanisław Żerko 

Członkowie ex-officio

dyrektor Archiwum Akt Nowych
dyrektor Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych
naczelny dyrektor Archiwów Państwowych
zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

Sekretarz

Piotr Długołęcki  • eKsięgarnia
Portal PISM wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij